Stichting Zijweg

   

stichting-zijweg-logo

Stichting Zijweg steunt slachtoffers en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen en die van hun eventuele kinderen. Ze zijn voornamelijk gericht op vrouwen omdat die statistisch gezien vaker het slachtoffer zijn van partnergeweld. Er komen nu wel steeds meer mannelijke slachtoffers naar voren.

Zijweg geeft ze een stem in beleid en politiek. Zij doet dit uitsluitend met vrijwilligers die zelf ook ervaringen hebben (gehad) met partnergeweld en/ of ongezonde afhankelijkheidsrelaties.

Stichting Zijweg is een landelijke en volledig zelfstandig opererende organisatie die in 2005 werd opgericht, en komt vooral op voor slachtoffers waarbij de veiligheid het grootste probleem is.

Stichting Zijweg houdt zich op zeer breed niveau bezig. Dit gaat van het opzetten van krachtgroepen en lotgenotengroepen, tot aan gesprekken met de politiek.

Ook het bieden van praktische ondersteuning van slachtoffers, het voeren en ondersteunen van allerlei onderzoeken met betrekking tot geweld en misbruik en het bieden van voorlichting behoort tot de actiepunten.

Als ambassadrice van St. Zijweg houd ik me vooral bezig op gebied van voorlichting en zet ik me in op gebied van onderzoek.

Als Therapeut Traumaverwerking  ben ik gespecialiseerd in Trauma als gevolg van Geweld en/of Misbruik en PTSS.