Coaching

Coaching is een andere ondersteuningsvorm die meer praktijkgericht is.

Soms zie je door de bomen het bos even niet meer en is het eerst nodig om eerst weer overzicht te krijgen. Het kan ook zijn dat de situatie er niet naar is om op een andere manier te werken. Als je b.v. nog midden in een problematische situatie zit, wordt eerst gekeken naar wat nodig is om verandering te krijgen in die situatie.

In een later stadium kan dan bijvoorbeeld een traumaverwerkingstraject of een andere vorm van therapie worden opgestart indien nodig. Want dat is natuurlijk niet altijd nodig. De coaching gesprekken kunnen al voldoende inzicht opleveren om weer verder te gaan.