Regressie- en Reïncarnatie Therapie

Wat we in de westerse maatschappij veelal zien is symptoombestrijding.
Als je b.v. hoofdpijn hebt, neem je een aspirine; wanneer je een lichamelijk probleem hebt, ga je naar de dokter en je krijgt vaak medicijnen. Er wordt dan vaak niet gekeken naar de werkelijke oorzaak waar de klacht vandaan komt, maar je krijgt medicijnen om de klacht te verhelpen.

Wanneer er b.v. een alarmlampje op je dashboard gaat knipperen, kun je dit wel uitschakelen, maar zolang je de oorzaak niet kent zal het steeds opnieuw weer gaan knipperen.

Als reïncarnatie- en regressietherapeut ga je op zoek naar de oorzaak van het steeds opnieuw knipperen van het alarmlampje. Eenmaal het probleem gevonden, verhelp je het zodat het lampje uitgaat en uitblijft.
Bij reïncarnatie- en regressietherapie wordt de bron of oorzaak van het ontstaan van de problematiek opgespoord, om vanuit de kern inzicht en bewustwording te bewerkstelligen.
Zo kan vanuit die kern daadwerkelijke verandering plaatsvinden en zullen klachten en symptomen verminderen of zelfs verdwijnen.

Regressie betekent het terugkeren naar een eerdere fase in de ontwikkeling.
Je gaat terug naar het verleden, naar de oorsprong van een problematiek of naar het opgelopen trauma.

Er zijn in dit leven verschillende gebieden waarin kan worden gewerkt. We maken onderscheid tussen:
– Conceptie, zwangerschap  en geboorte
Jeugdervaringen; baby / peutertijd, vroege jeugd, pubertijd / adolescentie
– Volwassenheid

Als je terugkijkt op je leven tot nu toe kun je patronen ontdekken of een rode draad zien die door je leven lijkt te lopen. Je leert jezelf bepaalde vaardigheden aan om met situaties, gedachten, gevoelens en emoties om te kunnen gaan.
We noemen dit overlevingsstrategieën.
Voorbeelden hiervan zijn:
–    Vechten: direct tot actie overgaan of reageren, confrontaties aangaan, vanuit emotie reageren
–    Vluchten: letterlijk steeds weglopen of situaties ontlopen/ ontwijken, confrontaties uit de weg gaan, wegstoppen of onderdrukken van gevoelens en emoties
–    Bevriezen: passief reageren, niks met de situatie doen, wegstoppen of onderdrukken van gevoelens en emoties
Ook b.v. steeds alles weg lachen is een overlevingsstrategie, of bagatelliseren of relativeren zijn veel toegepaste strategieën om uit pijn te blijven.

Deze strategieën kunnen lang heel goed werken, maar kunnen uiteindelijk tegen je gaan werken omdat ook hierbij op mentaal, emotioneel of lichamelijk niveau delen worden afgesloten. Hierdoor krijg je het gevoel steeds opnieuw tegen dezelfde dingen aan te lopen of misschien juist vast te zitten in een situatie.

Aan deze strategieën zijn (vaak beperkende) overtuigingen gekoppeld; je bent ergens iets over jezelf gaan geloven waardoor je zo bent gaan reageren en/of handelen.
Hierdoor zul je steeds in situaties terecht komen die je beperkende overtuiging bevestigen.
B.V.:  “Ik ben niet goed genoeg” = beperkende overtuiging
Dus wat ga je dan doen?
“Ik moet bewijzen dat het wel zo is – presteren “ = overlevingsstrategie
Het gevolg hiervan kan zijn dan je een burn-out krijgt.

Wanneer je steeds het gevoel hebt jezelf te moeten bewijzen en hierdoor overmatig je best doet goed te presteren, zul je vaak hierin teleurgesteld worden. Hierdoor wordt je beperkende overtuiging weer bevestigd; ‘Zie je wel, ik ben toch niet goed genoeg’, of: ‘Ik doe het toch nooit goed.’ Op allerlei verschillende manieren zul je in situaties terecht komen waarin je overtuiging getriggerd wordt, net zolang totdat je er iets mee gaat doen.

Deze overtuigingen kunnen al vroeg in dit leven zijn ontstaan of nog veel verder terug gaan in de tijd. Dit kan ergens in een overwerkt stuk in een vorig leven zijn ontstaan en vervolgens (omdat dit nog onverwerkt is) draag je dit mee in je ‘rugzak’ en kun je er in het hier en nu behoorlijk last van hebben. Hoe ouder iets is, hoe dieper dit in jezelf geïntegreerd is.

Reïncarnatie betekent letterlijk terug in de stof/ in het vlees keren.
De ziel, het onstoffelijke en onsterfelijke deel van jezelf waarin gebeurtenissen en ervaringen op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau liggen opgeslagen, keert steeds opnieuw in de stof op zoek naar heel- wording. Zolang er nog sprake is van ‘unfinished business’ zal de ziel blijven terugkeren.

cirkel van het leven             leven en dood

De Spa reclame geeft de cirkel van het leven op erg mooie manier weer:

Spa reklame YouTube play

of Klik hier om het op youtube te bekijken