Transpersoonlijke Therapie

Transpersoonlijke therapie is gericht op Bewustwording van het ZIJN.

Bij deze therapievorm wordt de cliënt aangezet om steeds beter, stukje bij beetje, weer in zijn eigen Kracht te komen en is meer gericht op innerlijke ontwikkeling. Het doel is het verkrijgen van inzicht waardoor verandering kan plaatsvinden en er ruimte is voor groei en ontwikkeling.

Daarvoor moet eerst duidelijk zijn in wat er nu precies speelt en wat de werkelijke problematiek is. Samen onderzoeken we hoe je in het leven staat, hoe je jezelf neerzet, je gedachten en gedrag, hoe je reageert en of er bv een rode draad te herkennen is die door het leven lijkt te lopen. Je krijgt inzicht in jezelf, je eigen blauwdruk en in je eigen proces.

De klachten waarmee mensen aankomen kunnen zeer uiteenlopen, maar zijn altijd terug te leiden naar het Mentale, Emotionele, Lichamelijke of Spirituele niveau.

Wanneer iemand een voor hem ingrijpende gebeurtenis meemaakt, is het des mensen om
op een van die niveau´s een deel af te sluiten om door te kunnen gaan. Hierbij raak je een
stukje van jezelf kwijt. Dit kan later resulteren in klachten die niet bewust zijn terug te leiden
omdat dat deel is afgesloten. Bij Transpersoonlijke Therapie gaan we samen op zoek naar de verloren delen om deze terug te halen. Zo kom je weer in je eigen Kracht te staan, en zullen de klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals bijvoorbeeld tekenen met de
niet-dominante hand, visualisaties, Regressietherapie, Gestallttherapie maar het kan ook zijn dat er een stukje energetisch werk bij te pas komt.

leonardo