Traumaverwerking

Zolang een opgelopen trauma onverwerkt blijft spreken we van een traumatiserende gebeurtenis.

Wanneer een gebeurtenis verwerkt is, spreken we van een ervaring.

Wat een traumatische gebeurtenis is, is voor ieder mens verschillend.

Ieder mens is uniek met een eigen belevingswereld en met een eigen referentie- en tolerantiekader*. Zo zul je als je verschillende kinderen uit één  gezin vraagt hoe zij hun jeugd hebben ervaren, verschillende verhalen horen. Ieder naar hun eigen beleving en dus naar hun eigen waarheid.

Het mentale, emotionele en lichamelijke deel werken met elkaar samen en vormen samen één  geheel. Omdat ze met elkaar samen werken hebben ze ook invloed op elkaar. Wanneer er een blokkade optreedt in één van deze delen, werkt dat ook door op de andere delen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan op mentaal, emotioneel, lichamelijk niveau.

Wanneer je iets heftigs meemaakt schrik je. Dit heeft invloed op je waarnemingen.

Met andere woorden: mentaal, emotioneel en lichamelijk schakel je delen van jezelf uit en je bent je niet meer helemaal bewust van wat er nu eigenlijk gebeurd of aan de hand is. Je bent er wel maar je bent er niet. Dat noemen we shock.

Wanneer je een traumatiserende gebeurtenis meemaakt, is het des mensens om een deel van jezelf uit te schakelen. Je schiet dan in de overlevingsstand.  Je schakelt dan een deel van jezelf uit om weer verder te kunnen leven. Of zoals vaak wordt gezegd: Je zet dan een knop om, om weer door te kunnen gaan.

De gedachten, emoties, gevoelens of het lichaamsgevoel die (vaak onbewust) worden onderdrukt of weggestopt, worden als het ware vast gezet in je systeem waardoor er een blokkade optreedt. Hier kun je later behoorlijk last van krijgen.

Ook kan een relatief minder aangrijpende gebeurtenis een traumatiserende impact hebben.

Zo kan b.v. het ongewenst afknippen van je haar als kind of een opmerking die wordt gemaakt door een volwassene een dusdanige impact hebben dat je daar jaren later nog last van ondervindt.

Bij chronische traumatisering ontstaat er trauma op trauma. Denk hierbij aan b.v. mishandeling of misbruik.

Je hoeft niet alleen slachtoffer te zijn, ook als toeschouwer of zelfs als dader kan een gebeurtenis traumatiserend zijn.

Om een traumatiserende gebeurtenis te verwerken en tot een ervaring te maken is het belangrijk om bewustwording op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau te krijgen zodat al deze delen weer in stroming met elkaar kunnen samen werken. De lading wordt doorgewerkt zodat hetgeen wat is vastgezet weer in stroming kan komen. De puzzelstukjes vallen dan op hun plek waardoor er weer heelheid wordt ervaren. Bovendien krijg je zicht op hetgeen je overkomen is. Dit noemen we het spirituele niveau waarop verwerkte gebeurtenissen omgebogen worden tot ervaringen.

Wanneer een trauma is doorgewerkt zal dit rust betekenen op dat gebied. De klachten verminderen of verdwijnen. Het is een helingsproces waarna je meer in verbinding bent met je eigen kracht en je voelt je sterker.

Voorbeelden  van situaties die traumatiserend zijn:

  • Mishandeling
  • Misbruik
  • Pesten
  • Verhuizing
  • Ongeluk
  • Scheiding
  • Oorlogen
  • Het verlies van een dierbare (mens of dier)
  • Bevalling
  • Operatie

 

 

* Met referentiekader worden de opgedane ervaringen en belevingen bedoeld waaraan je refereert   wanneer je een nieuwe ervaring opdoet. Met tolerantiekader wordt bedoeld de mate waarin je je ballast kunt ‘dragen’ of ermee ‘om kunt gaan’. Getraumatiseerde of beschadigde mensen hebben een lager tolerantiekader en zullen dus eerder een last ervaren.