Voorlichtingsprogramma

flyer-voorlichtingsprogramma-2016-2017

Signalering & Meldcode

Onze kinderen zijn de toekomst!

Wanneer er sprake is van een onveilige thuissituatie leidt dit vaak tot psychosociale aandoeningen bij slachtoffers. Dit varieert van gedragsproblemen tot persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen. Niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen zijn de effecten van onveiligheid en mishandeling vaak blijvende littekens.  Maar al te vaak hoor je schrijnende verhalen waarbij instanties naast elkaar blijken te hebben gewerkt, of dat er niet op tijd werd ingegrepen omdat men simpelweg niet wist wat met de situatie aan te moeten. Wanneer signalen eerder worden herkend, kan er eerder op worden gereageerd. In samenwerking met St. Zijweg pleiten wij voor betere voorlichting.

In dit interactieve voorlichtingsprogramma van 4 uur:

– Doet een ervaringsdeskundige haar verhaal

– Wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende vormen van mishandeling

en de signalen hiervan

– Wordt de Meldcode uitgelegd en besproken

– Worden de deelnemers uitgedaagd mee te denken

Bent u op zoek naar een nuttige en zinvolle training binnen uw instantie die het leven van betrokken kan veranderen?

Meldt u dan aan of neem contact op met:

CoL-PCP, Gudule Koene. Tel: 0031 (0)6 81 87 92 29, email: info@circle-of-light.nl